A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (2) bekezdés szerinti tájékoztatás

TisztségekTiszteletdíj összege (Ft/hó)
2015. május 15-től
Igazgatóság – A társaságnál Igazgatóság választására a PTK 3:283. § alapján nem került sor, az Igazgatóság törvényben meghatározott hatáskörét a vezérigazgató gyakorolja.
elnök0 Ft/hó
tag0 Ft/hó
tag0 Ft/hó
Felügyelő bizottság
elnök82 800
tag82 800
tag82 800
MunkakörSzemélyi alapbér (Ft/hó)Prémium mértéke (%)Végkielégítés mértéke 2017. 01. 01-i állapot szerintFelmondási idő 2017. 01. 01-i állapot szerintTitoktartási megállapodás munkaviszony megszűnése esetén
vezérigazgató1 400 0000Mt szerintMt szerintnincs

ATEVSZOLG Zrt. beszámolói

ÉvMérleg, eredménykimutatásKiegészítő mellékletFüggetlen könyvvizsgálói jelentés
2013Mérleg, eredménykimutatásKiegészítő melléklKönyvvizsgálói jelentés
2014Mérleg eredménykimutatásKiegészítő mellékletKönyvvizsgálói jelentés

ATEVSZOLG Zrt. szerződéses kapcsolatai