Állati hulladékkezelő telep technológiai fejlesztése

Projekt azonosítási száma: KIOP-1.2.0-F.-2005-08-0005/2.

Kedvezményezett:
ATEVSZOLG Zrt. (címe: 1097 Budapest, Illatos út 23.)

Közreműködő szervezet:
Energia Központ Nonprofit Kft. (címe: 1134 Budapest, Váci út 45.)

Támogatási szerződés aláírásának dátuma:
2006. október 20.

A projekt befejezésének dátuma:
2006. december 28.

A projekt költsége:
33.304.000 Ft

Az ATEVSZOLG Zrt. az “Állati hulladék kezelése” pályázati felhívásra beadott pályázatát a – Projekt Kiválasztási Bizottság javaslata alapján – KIOP Irányító Hatóság támogatásra javasolta és a megvalósításhoz összesen 33.304.000 Ft támogatási összeget ítélt meg, melyből 24 978 000.-Ft-ot az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a 8 326 000.-Ft-tot a hazai központi költségvetés biztosított. Projekt célja korszerű, a környezeti terhelést minimálisra csökkentő komposztáló rendszer kialakítása, melynek eredményeként – a korábbi nyílt prizmás komposztálási rendszer helyett – a telepen folyó komposztálás intenzív szakasza takart, kényszer levegőztetett prizmákban zajlik jelentősen csökkentve ezzel a környezet szagterhelésének mértékét, időtartamát.

A projekt összhangban van az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben és a Regionális Hulladékgazdálkodási Tervekben meghatározott elvekkel, és a KIOP céljaival, hogy olyan rendszerek kerüljenek kialakításra, amelyek keretében hatékonyan, a környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok maximális figyelembevételével történjen az állati eredetű hulladékok kezelése.

GORE-INFLATABLE rendszer előnyei:

  • Az intenzív levegőztetés aerob környezetet teremt, így a szagmolekulák keletkezésének lehetősége csökken;
  • Az intenzív szakaszban nincs forgatás;
  • A keletkező anyag beltartalmi paraméterei jobbak;
  • Kevesebb segédanyag szükséges.

A projekt fenntartási időszaka 2012. évben sikeresen lezárult.