Vonatkozó jogszabályok

Állategészségügyi tárgyú jogszabályok:

A 45/2012 (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

A 2008. évi XLVI. törvény Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályokról

A Bizottság 142/2011/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Környezetvédelmi tárgyú jogszabályok:

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

A 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

A 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének a szabályairól

A 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladékok kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Az 50/2001. (IV.3.) Korm rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

Laboratóriumban folytatott vizsgálatokkal kapcsolatos jogszabályok:

65/2012. (VII.4.) VM rendelet a takarmány előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól

44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól

27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról