A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) – (2) bekezdés szerinti tájékoztatás

TisztségekTiszteletdíj összege (Ft/hó)
2021. június 1-től
Igazgatóság – A társaságnál Igazgatóság választására a PTK 3:283. § alapján nem került sor, az Igazgatóság törvényben meghatározott hatáskörét a vezérigazgató gyakorolja.
elnök0 Ft/hó
tag0 Ft/hó
tag0 Ft/hó
Felügyelő bizottság
Kiss-Sallai Mónika, elnök120 000
Hajasné dr. Szentmiklósi Rita, tag100 000
Székely Csaba, tag100 000
MunkakörSzemélyi alapbér (Ft/hó)Prémium mértéke (%)Végkielégítés mértéke 2017. 01. 01-i állapot szerintFelmondási idő 2017. 01. 01-i állapot szerintTitoktartási megállapodás munkaviszony megszűnése esetén
vezérigazgató1 400 00020Mt szerintMt szerintnincs