A BIOKOMPOSZT Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Társasághoz beérkező közérdekű adatigénylés teljesítése során a Társaság a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016 (IX. 30.) Kormányrendelettel összhangban a következő költségtérítést állapítja meg.